[1]
Siwiec, A. 2019. Onomastyka i kolejnictwo. Uwagi o książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo kolejowe (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, ss. 218. Prace Językoznawcze. 20, 4 (Sep. 2019), 237–247. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.4495.