[1]
Котович B. 2019. Топонімотвірний формант як виразник темпоральності ойконіма. Prace Językoznawcze. 20, 3 (Sep. 2019), 51–60. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.4540.