[1]
Rudnicka-Fira, E. 2019. Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych. Prace Językoznawcze. 20, 3 (Sep. 2019), 139–150. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.4546.