[1]
Kostecka-Sadowa, A. 2019. Katarzyna Sicińska: Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2013, ss. 533. Prace Językoznawcze. 20, 3 (Sep. 2019), 177–180. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.4549.