[1]
Łuc, I. 2020. Swoistość nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku (rekonesans badawczy). Prace Językoznawcze. 19, 3 (May 2020), 169–177.