[1]
Duma, J. 2020. Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu. Prace Językoznawcze. 19, 2 (Jun. 2020), 5–12.