[1]
Rejter, A. 2020. Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające. Prace Językoznawcze. 22, 4 (Sep. 2020), 139–149. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.5820.