[1]
Naruszewicz-Duchlińska, A. 2020. Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 204. Prace Językoznawcze. 22, 4 (Sep. 2020), 265–269. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.5829.