[1]
Szerszunowicz, J. 2020. Hanna Salich, Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich. Polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w przekładach angielskich. Warszawa 2018, ss. 271. Prace Językoznawcze. 22, 4 (Sep. 2020), 271–274. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.5830.