[1]
Nowicka, M. 2022. A monograph on „speaking” – from theory to practice of teaching speaking skills. Iwona Janowska: Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego. Księgarnia Akademicka. Kraków 2019, ss. 244. Prace Językoznawcze. 24, 3 (Sep. 2022), 229–233. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.7919.