[1]
Kurek, H. and Piechnik, A. 2022. Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625. Prace Językoznawcze. 24, 3 (Sep. 2022), 223–227. DOI:https://doi.org/10.31648/pj.7953.