(1)
Osowicka-Kondratowicz, M.; Białkowska, J.; Białkowski, P. Specyfika Pracy Oraz Rola Logopedy W Interdyscyplinarnym Modelu Opieki Nad Chorym Po Udarze mózgu. PJUWM 2019, 20, 181-196.