(1)
Котович B. Топонімотвірний формант як виразник темпоральності ойконіма. PJUWM 2019, 20, 51-60.