(1)
Kucharzyk, R. Wpływ Regionalnych Odmian języka Na współczesną Polszczyznę Potoczną. PJUWM 2019, 20, 79-89.