(1)
Śliwicka, A. Język Prawny I język Prawniczy Jako Przedmiot Badań językoznawczych I Prawoznawczych W Latach 1935–1999. PJUWM 2019, 20, 151-164.