(1)
Kostecka-Sadowa, A. Katarzyna Sicińska: Polszczyzna południowokresowa XVII I XVIII Wieku (na Podstawie epistolografii). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2013, Ss. 533. PJUWM 2019, 20, 177-180.