(1)
Danielewiczowa, M. Nazwy Destrukcyjnych procesów Naturalnych I Ich efektów W Leksykonie współczesnej Polszczyzny. PJUWM 2019, 21, 5-18.