(1)
Łuc, I. Swoistość Nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX Wieku (rekonesans Badawczy). PJUWM 2020, 19, 169-177.