(1)
Duma, J. Nazwy Rzek Świna, Ina, Jana – W Poszukiwaniu źródłosłowu. PJUWM 2020, 19, 5-12.