(1)
Chłosta-Zielonka, J. O Literackim Potencjale Gwary warmińskiej Od końca XIX Wieku Po Czasy współczesne. PJUWM 2020, 22, 25-43.