(1)
Czachorowska, M. Trzy Figury służącego W Lalce Bolesława Prusa. PJUWM 2020, 22, 59-71.