(1)
Rejter, A. Obrazowość Polszczyzny średniowiecznej I Jej współczesne Korelaty. Rozważania wprowadzające. PJUWM 2020, 22, 139-149.