(1)
Naruszewicz-Duchlińska, A. Marta Wójcicka, Mem Internetowy Jako Multimodalny Gatunek pamięci Zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, Ss. 204. PJUWM 2020, 22, 265-269.