(1)
Szerszunowicz, J. Hanna Salich, Techniki I Strategie tłumaczenia neologizmów Autorskich. Polska Literatura Fantastyczna I Fantastycznonaukowa W przekładach Angielskich. Warszawa 2018, Ss. 271. PJUWM 2020, 22, 271-274.