(1)
Nowicka, M. A Monograph on „speaking” – from Theory to Practice of Teaching Speaking Skills. Iwona Janowska: Wypowiedź Ustna W Dydaktyce językowej Na przykładzie języka Polskiego Jako Obcego. Księgarnia Akademicka. Kraków 2019, Ss. 244. PJUWM 2022, 24, 229-233.