(1)
Kurek, H.; Piechnik, A. . Folk Rituals and Customs in the Lublin Region. Halina Pelcowa: Słownik Gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość I obyczajowość Ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, Ss. 625. PJUWM 2022, 24, 223-227.