Rutkowski, M. (2019). Conversational expressions of emotions. Prace Językoznawcze, 21(2), 161–174. https://doi.org/10.31648/pj.3918