Osowicka-Kondratowicz, M., Białkowska, J., & Białkowski, P. (2019). Specyfika pracy oraz rola logopedy w interdyscyplinarnym modelu opieki nad chorym po udarze mózgu. Prace Językoznawcze, 20(4), 181–196. https://doi.org/10.31648/pj.4491