Котович B. (2019). Топонімотвірний формант як виразник темпоральності ойконіма. Prace Językoznawcze, 20(3), 51–60. https://doi.org/10.31648/pj.4540