Łuc, I. (2019). Nazwy własne w literaturze młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz jako tekstowy komponent wartościowania. Papers in Linguistics, 20(3), 103–121. https://doi.org/10.31648/pj.4544