Rudnicka-Fira, E. (2019). Natura jako element nominacyjny w kreacji nazw miejskich lokali gastronomicznych. Prace Językoznawcze, 20(3), 139–150. https://doi.org/10.31648/pj.4546