Śliwicka, A. (2019). Język prawny i język prawniczy jako przedmiot badań językoznawczych i prawoznawczych w latach 1935–1999. Prace Językoznawcze, 20(3), 151–164. https://doi.org/10.31648/pj.4547