Kostecka-Sadowa, A. (2019). Katarzyna Sicińska: Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku (na podstawie epistolografii). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2013, ss. 533. Prace Językoznawcze, 20(3), 177–180. https://doi.org/10.31648/pj.4549