Danielewiczowa, M. (2019). Nazwy destrukcyjnych procesów naturalnych i ich efektów w leksykonie współczesnej polszczyzny. Prace Językoznawcze, 21(4), 5–18. https://doi.org/10.31648/pj.4693