Łuc, I. (2020). Swoistość nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku (rekonesans badawczy). Prace Językoznawcze, 19(3), 169–177. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5550