Duma, J. (2020). Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu. Prace Językoznawcze, 19(2), 5–12. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5566