Flont, M. (2020). Tytuły polskich zinów (część II). Prace Językoznawcze, 19(2), 13–38. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5568