Krzysztof, M., & Krzysztof Tomasz, W. (2020). Afrykańskie pochodzenie łacińskiej nazwy żyrafy. Prace Językoznawcze, 19(2), 127–140. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5611