Góralczyk, I. (2020). Sprawozdanie z konferencji. Prace Językoznawcze, 19(2), 163–164. Retrieved from https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/5634