Chłosta-Zielonka, J. (2020). O literackim potencjale gwary warmińskiej od końca XIX wieku po czasy współczesne. Prace Językoznawcze, 22(3), 25–43. https://doi.org/10.31648/pj.5704