Rejter, A. (2020). Obrazowość polszczyzny średniowiecznej i jej współczesne korelaty. Rozważania wprowadzające. Prace Językoznawcze, 22(4), 139–149. https://doi.org/10.31648/pj.5820