Naruszewicz-Duchlińska, A. (2020). Marta Wójcicka, Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 204. Prace Językoznawcze, 22(4), 265–269. https://doi.org/10.31648/pj.5829