Szerszunowicz, J. (2020). Hanna Salich, Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich. Polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w przekładach angielskich. Warszawa 2018, ss. 271. Prace Językoznawcze, 22(4), 271–274. https://doi.org/10.31648/pj.5830