KUREK, H.; PIECHNIK, A. . Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625. Prace Językoznawcze, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 223–227, 2022. DOI: 10.31648/pj.7953. Disponível em: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj/article/view/7953. Acesso em: 28 feb. 2024.