Hrycyna, Ewa. 2019. “ [omówienie]”. Prace Językoznawcze 21 (2):227-28. https://doi.org/10.31648/pj.3917.