Rutkowski, Mariusz. 2019. “Conversational Expressions of Emotions”. Prace Językoznawcze 21 (2):161-74. https://doi.org/10.31648/pj.3918.