Osowicka-Kondratowicz, Magdalena, Joanna Białkowska, and Paweł Białkowski. 2019. “Specyfika Pracy Oraz Rola Logopedy W Interdyscyplinarnym Modelu Opieki Nad Chorym Po Udarze mózgu”. Prace Językoznawcze 20 (4):181-96. https://doi.org/10.31648/pj.4491.