Siwiec, Adam. 2019. “Onomastyka I Kolejnictwo. Uwagi O książce Piotra Tomasika: Nazewnictwo Kolejowe (na Materiale języka Polskiego, Rosyjskiego I czeskiego). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2016, Ss. 218”. Prace Językoznawcze 20 (4):237-47. https://doi.org/10.31648/pj.4495.