Śliwicka, Anna. 2019. “Język Prawny I język Prawniczy Jako Przedmiot Badań językoznawczych I Prawoznawczych W Latach 1935–1999”. Prace Językoznawcze 20 (3):151-64. https://doi.org/10.31648/pj.4547.