Wołk, Mariola. 2019. “Wyrażenie Nic Dziwnego Na Tle Leksykalnych wykładników Kategorii dziwności”. Prace Językoznawcze 20 (3):165-75. https://doi.org/10.31648/pj.4548.